13CZ logo

ZPĚT

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Internetová aplikace 13.cz je dostupná na adrese www.13.cz, zprostředkovává reklamu pomocí emailů, která zadává zadavatel pomocí naší aplikace.

 

II. Zprostředkovatelem je Kitwell computers s.r.o., Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno,

IČO 03020339. Zprostředkovatel poskytuje klientům marketingovou službu za pomoci reklamního mailu. Tuto službu vykonává třetí strana a zaručuje se, že všechny kontakty, na které má být reklamní mail zaslán,  povolily zasílání obchodních sdělení.

 

III. Zadavatel je fyzická nebo právnická osoba, která má zájem o služby Zprostředkovatele v oblasti reklamy, přičemž Zprostředkovatel pro Zadavatele vyvíjí marketingovou činnost.

 

IV. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za pravdivost reklamní kampaně a dostupnost www stránky zadavatele.

 

V. Veškeré spory mezi stranami budou přednostně urovnány jednáním stran. V případě, že okamžité dohody stran nebude dosaženo, musí být sporný nárok uplatněn písemnou formou u druhé strany bez zbytečného odkladu.

 

VI. Strany se zavazují k mlčenlivosti a zdrží se jakýchkoli prohlášení či komentářů adresovaných veřejnosti nebo médiím v průběhu či po vyřešení sporu.

 

VII. Pro řešení sporů se uplatní český právní řád.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 12.1. 2014 a to pro všechny strany.

 

Poslední úprava 12.1.2014